Pohled na internetovou sociální síť

Na uvedený pojem je možné se dívat z mnoha úhlů. Na internetu představuje virtuální propojení nejen lidí, ale také skupin, kteří mezi sebou pomocí internetu sdílejí informace. A to je podstatou sociálních sítí.  Co lze označit za možnosti sdílení informací? Obecně se jedná o psaní vlastních příspěvků, zapojení se do diskusních skupin, ale také o […]