Pohled na internetovou sociální síť

Na uvedený pojem je možné se dívat z mnoha úhlů. Na internetu představuje virtuální propojení nejen lidí, ale také skupin, kteří mezi sebou pomocí internetu sdílejí informace. A to je podstatou sociálních sítí.  Co lze označit za možnosti sdílení informací? Obecně se jedná o psaní vlastních příspěvků, zapojení se do diskusních skupin, ale také o hodnocení a komentování příspěvků ostatních uživatelů, popřípadě vkládaní a hodnocení fotografií. Součástí jsou také i doporučení různého druhu ostatním uživatelům.
Muž u počítače
V Evropě je nejvíce rozšířená sociální síť Facebook, která je přeložena do mnoha jazyků. K dalším rozšířeným sítím patří  Twitter a Linkedin. Zajímavé určitě je, že používání sociálních sítí již není doménou pouze u mladých lidí, ale podle prováděných statistických šetření u nejpoužívanější sociální sítě, kterou je Facebook, až polovina uživatelů je starší 35 let. Zjednodušeně se dá označit význam sociální sítě na internetu, že tato je internetovou službou, která má za úkol umožňovat svým klientům sdružovat se a vzájemně se bavit, dělit se spolu o společných koníčcích a zájmech, vyměňovat si kontakty, hrát společně hry, posílat si fotky, videa, zkráceně tedy umožnit vzájemnou komunikaci.
Žena a laptop

A co bezpečnost sociálních sítí?
 
Toto virtuální propojení lidí a skupin, kteří mezi sebou pomoci internetu sdílejí informace je spojené s rizikem, že při jakékoli aktivitě na sociální síti, jako je nejen zveřejnění fotografií, ale i komentování příspěvků, toto může být v budoucnu někým zneužito. Zkušenosti ukazují, že není žádným problémem sestavit na základě údajů, které o sobě lidé prozradí právě na internetové sociální síti celé profily osobnosti. Opravdu, dozvědět se něco o někom neznámém, kterého jste nikdy ve svém životě neviděli, nebylo nikdy v minulosti tak snadné, jako je v dnešní době. Samozřejmě, že důsledkem této informace není to, že nebudete sociální sítě používat, ale je pobídkou k určitému zamyšlení, že ve světě internetu je nutné se chovat obezřetně.