Peníze

Ať už si to chceme připustit, nebo ne, peníze v životě každého člověka hrají obrovskou a nezastupitelnou roli, roli která nám určuje životní úroveň, určuje, co si můžeme koupit a co ne, jak se přepravujeme, co jíme i kde bydlíme.
kufr plný zahraniční měny
Pokud nemáme peníze ani na bydlení, je to velmi špatné, existuje sice řešení v sociálních dávkách, ale ne každý na ně má nárok a odvahu si o ně požádat a snášet chování úřednic, které leckdy může být velmi nepříjemné. V tom případě se z nás dříve či později, stanou sociálně vyloučení občané, jako například bezdomovci, žebrající na ulicích velkých měst. Ovšem i bezdomovec, může být na úrovni a chovat se jako slušný člověk, nikoho neobtěžovat a snažit se svou situaci řešit nalezením zaměstnání, které je i s ubytováním. Takových míst je na trhu práce v poslední době mnoho. Bezdomovectví je velmi složitý problém, vycházející z lidí a jejich přístupu k životu samému.
Další skupinou lidí v každé společnosti, je obyvatelstvo, které sice nemá peněz nazbyt, ale umí s nimi hospodařit tak, aby se udrželo nad vodou a nedostalo se až do skupiny bezdomovců. Tato skupina obyvatel je velice široce zastoupena, skoro stejně, jako střední vrstva obyvatel, kteří mají peněz tak akorát pro pohodlný život a mají i nějakou tu pojistnou zásobu ušetřenou pro případ problémů.
bezhotovostní peníze, kreditní karty
Poslední skupinou obyvatel jsou ti šťastlivci, co si dokázali vlastní pílí, ať už poctivou, či ne, zajistit dostatek peněz pro život v luxusu a pohodlí, těch však je ve státě mizivé procento a nejsou příliš zastoupeny oproti předchozím skupinám obyvatel oplývajících určitou sumou peněz.
Do jaké skupiny patříte Vy a do jaké byste chtěli určitě patřit? Jistě by každý chtěl patřit k tomu hornímu mizivému procentu boháčů, leč není tak jednoduché se na tuto úroveň dostat. Většina obyvatel je ráda, že se zuby nehty drží ve skupině střední vrstvy obyvatelstva a nepropadá se do těch chudších vrstev.

4.3/5 - (3 votes)