Jak chránit firmu?

Když má podnikatel podezření, že ho firemní šoféři nebo jiní zaměstnanci berou na hůl, může nad tím mávnout rukou nebo něco podniknout. A protože jde o jeho peníze, spíše zvolí druhou možnost. Tedy začne si více všímat toho, co a jak jeho zaměstnanci dělají.
Pokud jsou takoví zaměstnanci pod jednou střechou, nemusí být nijak složité jejich prohřešky odhalit. Stačí být na místě a všímat si.
Jenže co když tito, zejména řidiči, v jednom kuse někde jezdí? Jak si zkontrolovat ty?

náklaďál

Jedinou možností, jež je v tomto případě účinná, je satelitní sledování. A to proto, že ani ten nejdokonalejší šéf nemá tolik očí, aby mohl dohlížet na každého, a není ani bystrozraký, aby každou levotu prokouknul. Zatímco taková GPS podobné možnosti má.
Pomocí satelitního sledování lze kdykoliv zjistit, kde se to které vozidlo právě nachází a co se s ním děje, ale i mnoho dalších parametrů. Lze jím sledovat, zda toto jede úsporným způsobem, zda nedochází k plýtvání nebo dokonce rozkrádání pohonných hmot, lze tím hodnotit práci odváděnou tím kterým konkrétním řidičem.
Dále tento systém umožňuje plánovat trasy a činnosti a tím pozitivně ovlivňovat hospodářské výsledky, lze jím kontrolovat kdejaké nastavené parametry a předcházet tím už v zárodku možným obtížím.

cisterna

A nejen to. Tento systém umožňuje rovněž snižovat administrativu, vypočítává cestovní náhrady, vykazuje knihy jízd a trasy, umožňuje trasování podle historie a upozorňuje svého majitele třeba i na servisní a technické prohlídky. Stahuje data z digitálního tachografu i z karty řidiče a kontroluje efektivitu práce zaměstnanců.
A hrozí-li potíže? Pak varuje při překročení nastavených hodnot, jakými jsou dejme tomu teplota motoru a podobně, a tím zabraňuje možným škodám.
Což v konečném důsledku přináší majiteli firmy úspory na provozních výdajích až v řádu desítek procent. A to je nesporně zajímavý údaj, nemyslíte? Spočítejte si sami, kolik ta procenta ve vašem případě dělají. A pak si toto sledování určitě pořídíte i vy.