Oslavme společně magický slunovrat

Lidé od nepaměti oslavovali slunovrat jako změnu ročního období v souladu s cykly Země a Slunce.  Kdysi tento den znamenal pro lid tajemný mezník ročního cyklu. Z astronomického, ale i astrologického hlediska jde o velkou událost.  Slunovrat ohlašuje první den astronomického léta a přichází vždy dvacátého, nebo dvacátého prvního června. Slunce v tento den setrvává na obloze nejdelší dobu, stojí nejvýše nad obzorem a stíny jsou v poledne tento den nejkratší v celém roce.
folk-tanec
Významy slunovratu
Ø  V tento den lidé vždy oslavovali Slunce, které je v tento den na vrcholu své síly.
Ø  Letní slunovrat je obdobím největší plodnosti v přírodě.
Jak můžeme slavit slunovrat
Ø  Lidé kdysi o slunovratu pořádali slavnosti, kdy prováděli očistné koupele v řekách a potocích.
Ø  Oslavovali tento den v kostýmech, kdy herci hráli různá představení.
Ø  O slunovratu se tančilo za doprovodu hudby.
Ø  Lidé slavili tento den barevným průvodem a zdobili posvátné duby pestrobarevnými pentlemi.
Ø  Domy se zdobily květinami a březovými větvičkami.
Ø  Každé stavení se kropilo svěcenou, anebo čistou pramenitou vodou.
Ø  Za soumraku se zapalovaly na kopcích veliké ohně, a lidé je obcházeli v kruhu a přeskakovali.
Ø  Z kopců se pouštěli dolů zapálené dřevěné obruče, jako symboly slunce.
letní slunovrat
Sláva Slunci
Pojďte tedy s námi slavit opět slunovrat. Pozvěte své přátele a společně můžete například:
Ø  Zapálit oheň, který se bude udržovat po celou dobu oslavy. Při tomto ohni si můžete okolo něj i zatancovat.
Ø  Ozdobte se letními květinami a různými bylinkami. Nezapomeňte si ten den nasbírat léčivé rostlinky.
Ø  Uvijte si věnečky a ozdobte se jimi.
Ø  Květinové věnečky zavěste na vstupní dveře, přivoláte si tím do svého domova štěstí a blahobyt.
Ø  Pokud máte někde poblíž studánku, či pramen, ozdobte ji a případně jí věnujte nějaký dar, jako například květiny, malé sošky a mince.