V Japonsku testují vývoj myších a lidských hybridních embryí


Co a jak?
Výzkumná skupina japonských vědců dostala v nedávné době povolení vytvořit myší embrya, která budou obsahovat orgány z lidských buněk. Princip jejich vytvoření bude takový, že vznikající myší embryo bude mít nefunkční gen pro tvorbu určitého orgánu a nebude jej tak vytvářet. Místo toho budou do embrya vloženy upravené lidské pluripotentní kmenové buňky (buňky, které jsou schopné vytvářet kteroukoli tkáň či orgán). Embryo tím pádem daný orgán vytvoří z oněch lidských buněk, tím pádem tento orgán nebude tvořen buňkami myšími, nýbrž buňkami lidskými.
Embryo buňky
Etické otázky
Někteří lidé se obávají možnosti, že některé lidské buňky by nemusely zůstat jen v potřebném orgánu, ale mohly by proniknout například do mozku. Výsledkem by tedy byla myš s lidskými neurony (mozkovými buňkami). Pokud by k tomu náhodou došlo, jednalo by se spíše o drobné změny na biochemické úrovni než o výrazné navýšení kognitivních schopností. Přesným výsledkem si však nikdo úplně jistý není. Vědci však v prvé řadě nepředpokládají, že by k takovému „zatoulání“ lidských buněk mohlo dojít, nejedná se totiž o první výzkum podobného druhu. Už dříve bylo transplantování lidských pluripotentních kmenových buněk prováděno například do ovčích embryí i v jiných státech a k ničemu takovému nedošlo. Dalším etickým problémem, který vyvstává, je zacházení se zvířaty. Ovšem, miliardy zvířat jsou chované pro maso a jiné živočišné produkty, často i v mnohem horších podmínkách… Vytvoření názoru na tuto otázku je tedy na každém.
Laboratorní myš
Budoucí uplatnění
Výzkum vytváření orgánů ve zvířecích embryích je teprve v plenkách a jeho možné uplatnění na sebe ještě nechá čekat. V tomto, stejně jako ve všech předchozích experimentech s lidsko-zvířecími embryi, nedojde k narození hybridů – experiment bude ukončen těsně před ním. Myšlenkou však je, že v budoucnu by se podobným způsobem mohly vytvářet orgány určené k transplantaci, ať už pomocí zvířecích embryí, či samostatným růstem v laboratoři k jehož umožnění mohou zjištěné výsledky pomoci. Tak či tak, přestože je tento výzkum do jisté míry za kontroverzní, jeho budoucí uplatnění může pomoci mnoha lidem!