Ze šedé myšky modelkou


Móda je opravdu pro každého důležitá, protože pokud chcete vypadat hezky, tak musíte zaÄít se sebou nÄ›co dÄ›lat, a ne pořád na nÄ›co Äekat. Například, pokud vypadáte jako Å¡edá myÅ¡ka, která prostÄ› už pořád chodí jenom tak dokola kolem vÅ¡eho pořád stejnÄ›, tak urÄitÄ› je potÅ™eba zaÄít nÄ›co zmÄ›nit a zaÄít se sebou nÄ›co dÄ›lat. V prvé Å™adÄ› je potÅ™eba urÄitÄ› si upravit vlasy, využít kadeÅ™níka, využít kosmetiky, potom jít na manikúru, na pedikúru, a nakonec se krásnÄ› obléct, protože když se krásnÄ› obleÄete, tak budete opravdu vypadat úplnÄ› jinak a opravdu se také hodnÄ› zmÄ›níte. A pokud budete odkládat to, že vypadáte pořád jako Å¡edá myÅ¡ka, ale nebudete chtít s tím nÄ›co dÄ›lat, tak prostÄ› hold se sebou prostÄ› nic neudÄ›láte.

Krása

Ale to vždycky je potÅ™eba opravdu se zaměřit na to, co chceme. A když se na to zaměříte, tak najednou zjistíte, že opravdu jste udÄ›lali to nejlepší, co jste mohli, a tím je, že jste se opravdu krásnÄ› zmÄ›nili, protože když jste Å¡edé myÅ¡ky ze sebe udÄ›láte opravdu nÄ›koho dokonalého. Tak to je nejkrásnÄ›jší, co pro sebe udÄ›láte, protože najednou už nebudete jako Å¡edá myÅ¡ka, ale budete vypadat jako nÄ›jaká barbína, modelka a opravdu se hodnÄ› zmÄ›níte. Jenom je opravdu potÅ™eba se hodnÄ› nad sebou zamyslet a popÅ™emýšlet, co chcete. A jak to chcete. Protože opravdu, když budete pořád Äekat, tak v životÄ› nic nezmÄ›níte. Potom, když se krásnÄ› obleÄete, tak opravdu budete k nepoznání.

Krása

VaÅ¡e kamarádky, kamarádi vás prostÄ› nepoznají, že jste se nakonec celkovÄ› takhle zmÄ›nili, protože ta celková image je opravdu potÅ™eba, aby se opravdu zmÄ›nila. Protože když se zmÄ›níte, tak prostÄ› budete víc mít v sobÄ› sebe jistotu a budete se cítit úplnÄ› jinak, než prostÄ› jste byli zvyklí. TÅ™eba že jste byla Å¡edá myÅ¡ka, ale teÄ půjdete prostÄ› krásnÄ› vidÄ›t a zmÄ›ní se vám nádhernÄ› celková vaÅ¡e duÅ¡e. Takže rozhodnÄ›, pokud jste Å¡edou myÅ¡kou, tak na nic neÄekejte a honem utíkejte ke kadeÅ™níkovi a honem si kupte nÄ›jaké pÄ›kné obleÄení na sebe. Protože uvidíte, že tohle je pÅ™esnÄ› to pravé, co pro sebe udÄ›láte. A vždycky opravdu udÄ›lejte to, co vy chcete, a nedívejte se na to, co chtÄ›jí druzí lidé, protože vy jste vy a potÅ™ebujete takhle i fungovat.