Hra Domino

Říká se, že svět není černobílý. Dřevěné nebo umělé kostky Domina ale většinou takové jsou – buď černé s bílými puntíky nebo bílé s černými puntíky. Každá obdélníková kostka je uprostřed rozdělena čárou na dvě části, ve kterých je vždy počet puntíků od 0 do 6. Jsou zde všechny možné kombinace, které existují. Je jich celkem 28 – tedy jako počet kostek Domina. Kombinace počtu puntíků na kostkách pro názornost jsou: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.

hra Domino

Možností, jak hrát Domino, existuje více, ale taková základní klasická je tato: Dva a více hráčů dají kostky puntíky směrem dolů na hrací plochu. Z této zálohové hromádky si každý hráč vybere 5 – 7 kostek (podle toho, kolik hraje hráčů) a postaví si je přehledně před sebe. Ze zálohy se pak vytáhne první kostka, která se položí puntíky nahoru doprostřed hrací plochy. Pořadí si hráči určí třeba nějakým rozpočítadlem, například Kámen, nůžky, papír. Poté postupně přikládají po jedné kostce k jednomu nebo druhému konci Domina tak, aby byl počet puntíků stejný. Pokud některý z hráčů nemá kostku s takovým počtem puntíků, vytáhne si kostku ze zálohové hromádky.

kostky Domina

A to tak dlouho, než kostku s určitým shodným počtem puntíků může k jednomu nebo druhému konci Domina přidat. Pak pokračuje další hráč. Když se stane, že v zálohové hromádce už žádná kostka není, hráč si odebere kostku z tvořícího se Domina. A také zde odebírá takový počet kostek, dokud nebude mít vhodnou kostku s určitým počtem puntíků, který může k Dominu přiložit. Vyhrává ten hráč, který již nemá žádnou kostku. Další místa v pořadí se určí podle počtu puntíků na kostkách, které hráčům zbyly. Druhý hráč v pořadí bude ten s menším součtem. S malými dětmi je vhodnější hrát Domino obrázkové, protože obrázky jsou pro ně lépe zapamatovatelné.